Dewi Hartatik, S.Pd
NIK:
NIP: 022
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: GTY/GTT
Jenis GTK: Guru Mapel Sejarah
Alamat :